images

Koło PTTK „Beskidek” w Porąbce jest partnerem projektu. Działa prężnie od 1936 roku obecnie pod prezesurą Tadeusza Mreńcy.

 http://www.koloporabka.zywiec.pttk.pl/

logo

Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kozach obecnie kierowane przez Kazimierza Honkisza, jest partnerem projektu w organizacji spotkań dla osób starszych.