logo duze

Artystyczna chata na Trzonce jest naturalnym kierunkiem rozwoju aktywności społecznej naszej Fundacji, tym razem jako połączenie działań artystycznych z turystyką i wypoczynkiem realizowanych w wydzierżawionej, malowniczo położonej chacie na wzniesieniu Trzonka, gmina Porąbka, często odwiedzanym przez turystów, ale słabo przygotowanym pod względem turystycznym. Kontakty z mieszkańcami gmin Kozy i Porąbka oraz turystami odwiedzającymi Trzonkę i poszukującym tam np. miejsca na piknik w otoczeniu malowniczych krajobrazów – pozwoliły na zdiagnozowanie lokalnych potrzeb, w które wpisuje się proponowane przedsięwzięcie.

 

Cele projektu:

1. Wyznaczenie oraz oznaczenie informacyjne i promocja jednej nowej trasy wędrówkowej na obszarze LGD Ziemia Bielska tj. trasy biegnące z gminy Kozy, przez gminę Porąbka do chary na Trzonce. Pozwoli to na rozwój oraz urozmaicenie oferty turystycznej gmin Porąbka i Kozy, tym samym przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej tego obszaru, jak również poprawy jakości życia jego mieszkańców. Szacujemy iż nową trasą w ciągu roku przejdzie ok. 300 turystów m.in. z uwagi na poprowadzenie jej obok ruin średniowiecznego zamku Wołek, gmina Porągbka, gdzie dotychczas nie prowadził żaden szlak. Zapewnienie tak wysokiego zainteresowania trasą będzie możliwe dzięki działaniom promocyjnym i informacyjnym zaplanowanym w projekcie.

2. Modernizacja jednego obiektu z przeznaczeniem na cele turystyczne i kulturalne tj. stworzenie w chacie na Trzonce miejsca do zorganizowanych spotkań grup turystycznych wędrujących szlakami na Trzonkę, podczas których dodatkowo animowane będą działania kulturalne (np. koncert) i artystyczne np. plener rzeźbiarski, plener malarski itp. Pozwoli to w efekcie na wzbogacenie infrastruktury turystycznej w gminie Porąbka, jak też poprawi jakość życia mieszkańców i zwiększy zainteresowanie turystów tym obszarem.

3. Urządzenie jednego punktu piknikowego przy chacie na Trzonce jako miejsca do zorganizowanego oraz indywidualnego wypoczynku spotkań osób wędrujących szlakami na Trzonkę. Będą tam mogły spędzić czas w otoczeniu obiektów rzeźbiarskich, które powstaną w ramach pleneru rzeźbiarskiego organizowanych przez Fundację na Trzoncę. Pozwoli to na dodatkowe wzbogacenie infrastruktury turystycznej w gminie Porąbka, gdzie nie ma obecnie zbyt wielu miejsce profesjonalnie przystosowanych do piknikowania i urządzonych przy szlakach turystycznych.